Bostadsrättsinnehavare får bara upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt bruk om styrelsen ger sitt samtycke och under en begränsad tid. För att få göra detta måste du ha beaktansvärda skäl. Det kan t.ex. vara arbete eller studier på annan ort, provbo med sambo eller sjukhusvistelse. Föreningen följer lagens och hyresnämndens minimikrav vid ansökan om uthyrning och en avgift tas ut. Lägenheten får inte upplåtas för Airbnb och liknande uthyrningstjänster.

Även om det finns beaktansvärda skäl kan styrelsen vägra samtycke. T.ex. om andrahandsuthyrningen har pågått eller ska pågå under väldigt lång tid.  Enligt föreningens stadgar ska styrelsens samtycke begränsas till en viss tid.

Ansökan om andrahandsuthyrning ska vara skriftlig och lämnas till styrelsen som sedan behandlar frågan under nästa möte. Var därför ute i god tid. Glöm inte att även lämna dina nya kontaktuppgifter (adressen som gäller efter du flyttat). Skriflig ansökan hittar du här.

Det är du som medlem som är ansvarig för att avgiften till föreningen betalas och att din hyresgäst sköter sig. Glöm inte att titta på de lagar och regler som finns kring uthyrning så att din hyresgäst inte får besittningsrätt över lägenheten. Detta sker efter två år. För att undvika besittningsrätt ska du kontakta Hyresnämnden och får ett skriftligt kontrakt om att avsägandet av besittningsrätten godkänt.

Hur mycket tar man betalt?

Vad du har i avgift och i lånekostnader har inget att göra med vad du får ta ut i hyra av din hyresgäst. Hyran som du begär av andrahandshyresgästen ska vara en så kallad brukshyra. Det är en hyra i samma nivå som liknande hyreslägenheter I allmännyttiga bostadsföretag har. Du kan kontakta dem för att få en uppgift om skälig hyra (i Malmö är detta MKB). Om du väljer att hyra ut lägenheten möblerad kan du öka hyran med 10 till 15 procent.

Skriv kontrakt!

Hyresavtal för andrahandsupplåtelse finns att köpa i bokhandeln eller att ladda ner på internet. Skriv ett hyresavtal med din hyresgäst, även om det är din kompis. Gå tillsammans igenom lägenhetens skick och skriv att lägenheten ska slutstädas så att den ser ut som när du lämnade den. Skriv även att hyresgästen är skyldig att teckna egen hemförsäkring. Ange hur lång tid uthyrningen ska pågå och hur lång uppsägningstiden är. Återigen: tänk på att hyresgästen får besittningsrätt efter två år och har då rätt att bo kvar.