Som en del av Brf Kaplanens arbete med brandskydd har styrelsen ställt samman några förhållningsregler som gäller för alla utrymmen i fastigheten. I källaren finns även anslag med kompletterande information.

Trapphusen är utrymningsvägar och egna brandceller. Därför måste trapphusen hållas fria från alla lösa föremål. Det betyder att det inte är tillåtet att ha t.ex. dörrmattor och barnvagnar ute i trapphuset. Om mattor eller andra lösa föremål ligger framme i trapphusen vid styrelsens återkommande brandskyddsbesiktningar kommer dessa att flyttas ner till det inre källarrummet i cykelförrådet.

I källarförråd och vindsförråd för inga som helst brandfarliga vätskor förvaras. Det gäller alla vätskor med symbolen för brandfara på förpackningen. Exempel på förbjudna vätskor är lösningsmedel, linolja, linoljefärg, tändvätska, bränslen och oljor. I föreningens snickarverkstad ska alla brandfarliga vätskor förvaras i metallskåpet.

Alla lägenheter har möjlighet att kostnadsfritt installera brandvarnare. Det är viktigt att brandvarnarna sitter kvar på sin plats, att batterierna sitter i och att brandvarnaren inte är för gammal (max 10 år). Kontrollera att din brandvarnare fungerar med jämna mellanrum (t.ex. med ett levande ljus) och byt batterierna regelbundet. Hör av dig till Fastighetsteamet om någon lägenhet saknar brandvarnare.

Levande ljus är vackert, men innebär också en risk för brand. Det är viktigt att komma ihåg att aldrig lämna tända ljus utan uppsikt. I fritidslokalen är det förbjudet att tända levande ljus.