Bostadsrättsinnehavaren kontaktar styrelsen i bostadsrättsföreningen som sköter kontakten med försäkringsbolaget. Det är föreningen som har undersökningsplikt och som ska ordna så att skadan blir besiktigad. Akuta och nödvändiga åtgärder ska vidtas.

Försäkringsbolaget gör en fördelning av ansvaret enligt HSB:s pricklista. De skador som bostadsrättsinnehavaren respektive föreningen ansvarar för står de själva som beställare av. Bostadsrättsinnehavaren eller föreningen faktureras efter färdigställandet, därefter görs en sammanställning som skickas till försäkringsbolaget för skadereglering.