Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid.   Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet i juridisk mening utan det är föreningen som gör detta. Du är istället delägare och medlem i föreningen med nyttjanderätt till din lägenhet. Du har rätt att inom ramen för stadgarnas bestämmelser göra förändringar i lägenheten, hyra ut den eller belåna den. Du har också rätt att fritt sälja din bostadsrätt eller andel till det pris som du kan få ut på marknaden. Om du inte följer stadgarnas bestämmelser kan du bli uppsagd av föreningen och tvingas flytta.

Föreningsstämma hålls under våren. Detta är tillfället då medlemmarna i föreningen samlas för att gå igenom verksamheten och godkänna styrelsens förvaltning. Det är nu de enskilda medlemmarna har möjlighet att påverka föreningens verksamhet genom att komma med egna förslag. Det är också vid detta tillfälle som medlemmarna väljer styrelse och revisorer. Styrelsen sköter föreningens verksamhet under året och revisorerna granskar styrelsens arbete för medlemmarna.

Medlemsdemokratin är viktig i en bostadsrättsförening. Som medlem kan du på olika sätt medverka till en väl fungerande medlemsdemokrati och till att skapa en levande och aktiv förening. Det är viktigt att medlemmarna medverkar på föreningsstämmor och andra möten för att få en väl fungerande medlemsdemokrati. Vi vill uppmuntra våra medlemmar till att komma med förslag på förändringar, förbättringar och synpunkter. Detta kan du göra löpande under året genom att skriva till styrelsen. Du har även möjlighet att lämna in motioner till årsstämman.