Anticimex kontaktar du om du får problem med ohyra. Dock inte flugor. Dessa får du ta hand om själv.

Avgiften betalas varje månad. Värme, vatten, kabel-tv och bostadsrättstillägg (tillägg till hemförsäkringen) ingår i avgiften.

Balkonglådor får inte hänga utanför balkongerna om de inte är fastskruvade. Styrelsen ska även utföra en besiktning.

Bastu finns att använda i föreningen. Tänk på att följa föreskrifterna, använda handduk och lämna den i samma skick som du själv vill finna den i.

Bilar får parkeras högst en timme på de tre parkeringsplatser som finns på Pildammsvägen 12. Parkeringen är till för boende och hantverkare som utför arbete i huset. Nattparkering är förbjuden.

Bredband finns både genom Comhems kabelmodem i antennuttaget och genom HSB Bolina (nätverksuttaget i hallen). För att använda Bolina kopplar du in en nätverkskabel till din dator/router och väljer vilken bredbandsoperatör du vill anlita genom din webbläsare.

Cyklar ska förvaras i cykelställen i källaren, cykelställen utomhus eller i de egna förråden. Ställ undan cyklar du inte använder i ditt eget förråd så får alla plats. Cyklar som inte är funktionsdugliga (t.ex. saknar luft i däcken) flyttas löpande längst in i cykelrummet för att ge plats åt cyklar som är i bruk. Varje år märks alla cyklar ut med tejp och de som saknar ägare slängs. Boende informeras i samband med utrensningen.

Elkostnad står varje hushåll för själv (nät- och förbrukningsavgift).

Fest får man gärna ha, men ta hänsyn till dina grannar. Tala om att du tänker ha fest för de som bor närmast. Partytält finns att låna i källaren.

Grill finns att låna i källaren. Tänk på att den ska rengöras efteråt och att tändvätska inte får förvaras i källaren. Ställ tandvätskan i plåtskåpet i verkstaden, där brandfarliga vätskor förvaras.

Grovsopor får inte ställas i källare, trappuppgångar eller i miljöhuset. Detta avfall kastas lämpligen i containern som ställs upp efter julhelgerna.

Gym finns att i tillgå. Bokning sker vid anslagstavlan i källaren. Tänk på att lämna maskinerna fräscha och inte använda för hög ljudvolym.

Gästlägenhet finns att hyra för kortare övernattning, festtillfälle eller annan fritidsverksamhet. Kontakta styrelsen för att boka. Kostnaden är 200 kr/dygn och faktureras automatiskt på månadsavgiften. Maximal hyrtid är en vecka.

Hundar ska rastas i närmaste park.

Julgranar kan man ha både ute och inne. Efter jul sågas de ner och läggs i containern som ställs upp efter julhelgerna.

Ljudnivån ska sänkas under den mörkare delen av dygnet. Inga höga ljudnivåer tillåts mellan kl. 22.00-07.00. Störande reparationsarbeten tillåts endast vardagar mellan kl. 9.00-20.00. Helger 9.00-17.00. Undvik mycket störande verksamhet under helgen.

Miljöhuset har olika sopkärl. Här sorteras glas, metall, plast, mat, tidningspapper, pappersförpackningar, trädgårdsavfall, elavfall, batterier och lampor. Var noga med att ta isär och platta till wellpappkartonger innan de sorteras för att allt ska få plats. Alla kärl töms av Stena Recycling utom mat-, trädgårds- och restavfall som töms av VA Syd.

Nycklar måste man vara rädd om. Föreningen har inga extra nycklar utan det är låssmed som gäller om man låst sig ute. Nycklarna till källaren, miljöhuset och vinden är skyddade och får endast kopieras av styrelsen. Fastighetsförvaltaren kan beställa en extranyckel men kostnaden står man för själv.

Ombyggnad av lägenheten som att ta ner en vägg, bygga om i våtutrymmen eller dylikt kräver ett skriftligt godkännande från styrelsen.

Parabolantenner är inte tillåtna.

Rengöring och piskning av mattor får inte göras på balkongen. Inte heller vädring över balkongräcket.

Restavfall är det som blir över när du sorterat matavfall, trädgårdsavfall, plast, glas, metall, papper, kartong, tidningar, elavfall, lampor och batterier i vårt miljöhus. Troligen inte så mycket. Väl paketerat restavfall kan du kasta i den gröna tunnan i miljöhuset. Kattsand och blöjor ska paketeras i minst dubbla påsar.

Städdagar som är obligatoriska förekommer ej.

Trädgården vi har är fin. Den sköts av vår fastighetsförvaltare och vår Trädgårdsgrupp. Det finns trädgårdsmöbler och grill för att ha en trevlig samvaro där.

Tvättstugan bokas med samma tagg som du öppnar ytterdörrarna med.

Uthyrning av din bostadsrätt i andrahand kräver ett skriftligt godkännande från styrelsen. Uthyrning i andrahand genom Airbnb och liknande tjänster är inte tillåtet.

Verkstad finns vid gymmet. Maskinerna i verkstaden går att låna om man skriver upp sig på listan. Rummet intill verkstaden kan användas för måleriarbeten och annat som behöver torka. Tänk på att återställa verkstaden i samma skick som du fann den.

Årsstämman i föreningen äger rum en gång om året. Välkommen på den och gör din röst hörd!

Ägaren till lägenheten ska bo i den. Kontakta styrelsen före köp om du har frågor kring delat ägande.