KaplanenNytt #39

Styrelsen vill börja med att tacka alla som deltog i firandet som höll rum för lite drygt en vecka sedan. Det blev ett stort deltagande och även om det var aningen för kallt utomhus för att grilla så bjöds det på både kallskuret, öl och bubbel. Om du tråkigt nog inte hade möjlighet att delta senast så har vi börjat fila på ett glöggfirande någon gång under den kommande tiden, håll utkik i nästa KaplanenNytt för mer information.

Glöm nu inte att den 31/10 är sista datumet för att lämna in motioner till styrelsen inför det kommande årsmötet. Tänk på att en motion ska vara mer välformulerat och motiverat än ett önskemål, likt exemplet till höger.

Vi fortsätter arbetet med underhållet av fastighetens olika delar komponenter och tidigare i år blev vi informerade om att vi skulle behöva åtgärda avloppsrören. Detta i samband med att den firma som vi anlitat för spolning, filmning och analys av rören rapporterat det till oss. En typ av relining kommer därför att behöva genomföras inom de närmsta åren.

Utöver det så har det länge varit ett problem med rabatterna längs med husets ytterväggar, kaniner gräver ständigt hål in under huset. Därför är vi i full gång med att ta in och överväga offerter från olika firmor som kan tänkas lämpade att utföra dessa uppdrag.

 I samråd med HSB och den budget som vi tillsammans har kommit fram till kommer det att ske en höjning av hyran med två procent under det kommande året.

Nästa möte kommer att ske den 8/11, inkomna skrivelser kommer att behandlas då.

Mvh,

Styrelsen