KaplanenNytt #21

Huset bredvid Kaplanens parkering har börjat byggas. Huset heter Priorn 4 och kommer bl.a. innehålla bostäder för de som är över 55 år samt en förskola. Huset håller nu på att spontas. Spontning innebär att man bygger en stålkonstruktion runt byggnaden som ska göra den stabil medan bygget pågår. Under tiden sätts en vibrationsmätare upp på vårt hus (i hörnet vid parkeringen) för att se till att spontningen inte orsakar skador på Kaplanen.

Bara några veckor efter att att gångvägen mellan Kaplanen och Priorn 4 grävts upp och asfalterats upptäcktes problem. Gången har nu grävts upp igen och vår gästparkering är blockerad med tillhörande problem för parkering och sophämtning.

I miljörummet står en bur för elektronikavfall. Denna bur är endast till för elektronik – inte för att lämna saker som är för stora för att rymmas i sopkärlen. Elektronik är saker som drivs av el eller innehåller batterier. I buren ska endast elektronik ligga – inte stora plastleksaker, metallställningar och annat. Om man vill slänga grovsopor finns ett gyllene tillfälle varje år att använda den container som Brf Kaplanen hyr efter årsskiftet. Kan man inte vänta tills dess ställer man det man vill göra sig av med i sitt vinds- eller källarförråd så länge. I nuläget står ett kylskåp i miljörummet. Detta hade slängts i elektronikavfall. Kyl- och frys får inte slängas i bland övrig elektronik och måste hämtas av VA Syd. Vi ber den som lämnat kylskåpet att hämta detta och göra sig av med det genom att kontakta VA Syd.

Alla cyklar, rollatorer, leksaker, barnvagnar m.m. som står i de gemensamma utrymmena i källaren har märkts ut med gulsvart tejp. Ryck tejpen från dina saker senast den 31 oktober. Annars försvinner sakerna!

Kul att så många kom på Ulla Hårdes historiska vandring i Pildammsparken! Förslag på fler aktiviteter tas gärna emot!