KaplanenNytt #4

Växjö Tingsrätt har bifallit Brf Kaplanens överklagan av detaljplanen till byggprojekten Priorn 4 och 5 (Dp 5423). Föreningens kritik mot detaljplanen handlade om trafiken mellan vår fastighet och det planerade grannhuset som inte lösts på ett bra sätt. Föreningen oroade sig för ökad trafik nära huset samt svårare tillträde till parkering och miljöhus. Styrelsen kontaktade kommunen och bad om att bli inbjudna till en dialog angående detaljplanen, men eftersom detta aldrig blev av såg sig styrelsen tvungen att överklaga beslutet. Sydsvenskan skrev om beslutet den 25 augusti.

Arbetet mot en förbättrad ventilation fortskrider. Ett försök med byte av ventilrör i två lägenheter kommer att genomföras och utvärderas. Försöket inleds tidigast i november och kommer att avgöra hur vi ska gå vidare.

Vi välkomnar Magnus Holmström som ny HSB-ledamot. Vi vill samtidigt rikta ett stort tack till Leif Christoffersson för de gångna åren.

Till sist: Kul att så många ville komma på sommarfesten med quiz, drinkar, stenkakor och jazz! Håll utkik efter fler arrangemang!