För att genomföra väsentliga förändringar i lägenheten krävs ett godkännande av styrelsen innan renoveringen eller ombyggnaden påbörjats. En ansökan ska lämnas skriftligen till styrelsen och även en planritning om denna kommer att ändras. Det är medlemmen som ansvarar för att gällande lagar och normer följs. Ansökan om tillstånd för lägenhetsrenovering hittar du här!

Är det badrumet som ska renoveras ska detta utföras fackmannamässigt av en hantverkare med behörighet. Vi har tagit fram en speciell blankett för ombyggnad av våtrum. Den kan du ladda ner här!

Om det uppstår skador i och med renoveringen eller ombyggnaden står medlemmen för att ordna och bekosta avhjälpandet av skadorna i och utanför lägenheten.