Kaplanen Nytt Februari 2024

Kaplanens styrelse träffades för möte 28/2.

Den nya styrelsen har nu haft sitt första ordinarie möte. Kommande möten hålls med en månads mellanrum och då behandlas frågor som inkommit i mellantiden. 

Var ute i god tid vid ärenden som kräver styrelsebeslut. 

Nya parkeringstillstånd är (fortfarande) på väg från Aimo Park

Tills vi fått dem gäller de tillfälliga tillstånd som nu delats ut i alla lägenheter. Dessa är numrerade enligt lägenhetsnummer.

Trädgårdsgrupp och gemensam vårstädning. Stämman beslöts att inrätta en trädgårdsgrupp. Den har sitt första möte den 2 mars – se anslag i trappuppgångarna. Det beslöts även att en vårstädning ska genomföras. Styrelsen återkommer med datum för denna.

Verktyg efterlyses. På stämman diskuterades saknade verktyg i snickeriet. Då gymmet och snickeriet är stängt, är det svårt att lämna tillbaka dessa. Är det så att någon har verktyg som ska återlämnas går det bra att maila: gunnar@seriekonst.se

Ansvarig för gym/snickeri. På stämman diskuterades även möjligheten att åter öppna gym och snickeri, förutsatt att någon medlem är villig att ta på sig ansvaret att hantera bokning och nycklar, samt efterse ordning och städning. Intressenter kan anmäla sig till styrelsen på styrelsen@kaplanenmalmo.se.

Brf Kaplanens hemsida. På vår hemsida finns svar på de flesta frågor som rör boendet i vår förening: kaplanenmalmo.se