Kaplanen Nytt April 2024

Kaplanens styrelse träffades för möte 10/4.

Årlig tillsyn av fastigheten. Styrelsen genomförde tillsammans med revisorerna den årliga tillsynen av fastigheten den 10/4.

Nya parkeringstillstånd från Aimo Park utdelade.
De tillfälliga tillstånden är därmed inaktuella. OBS! det nya tillståndet gäller bara tillsammans med P-skiva. För övrig info om parkering, se kaplanenmalmo.se

Gemensam vårstädning. Gemensam vårstädning är planerad till söndagen den 5 maj. Vi kommer då att gå över samtliga gemensamma ytor i fastighet och trädgård. Mer information om detta kommer anslås när det är dags.
Vi hoppas på stor uppslutning.

Ansvarig för gym/snickeri. Det finns intresse att ansvara för gym och snickeri. Styrelsen kommer gå vidare med en lösning för hur detta ska kunna ordnas på bästa sätt. Mer information ges inom kort.

Trädgård och miljöhus. HSB genomför f n trädgårdsarbete med bl. a beskärning av buskar. En av de två tidningstunnorna kommer att tas bort, då det bedöms att en är fullt tillräcklig.

Brf Kaplanens hemsida. På vår hemsida finns svar på de flesta frågor som rör boendet i vår förening: kaplanenmalmo.se