Kaplanen Nytt – Januari 2023

Styrelsen hade möte den 10 januari och behandlade olika frågor rörande Kaplanen Malmö.

Styrelsen beslöt att byta entreprenör för fastighetsskötsel, lokalvård och trädgårdsskötsel till HSB fastighetsförvaltning och därmed avsluta samarbetet med SBC. Nya förutsättningar kommer att gälla från maj.

Parkeringsövervakning kommer från och med 1/3 skötas av AIMO-PARK. Nya skyltar samt parkeringstillstånd kommer sättas upp och delas ut. Parkeringstillståndet skall kombineras med P-skiva då entimmesparkering kvarstår för föreningens medlemmar.
Årsstämma för Kaplanen kommer hållas den 8/2 Kl. 19.00 där nya medlemmar till styrelsen väljs in. För den som inte kan närvara är en fullmakt ett alternativ men då max en fullmakt per person.

Skyddsrummet är nu genomgånget och inventerat, allt ser ut att vara i bra skick. Listor för underhåll och inventarier är uppsatt i och på skyddsrums förrådets dörr.
Reliningen av föreningens spillvatten och avloppsrör fortgår enl. plan. Dock kommer ett råttstopp installeras på huvudstammen utanför fastigheten. Det medför att framför tvättstugan vid 12an kommer de gräva upp för installation men återställa så skyndsamt som möjligt.

Nästa styrelsemöte är den 8/2 samt årsstämma 19.00.

Varmt välkomna på årsstämman önskar styrelsen!