Kaplanen Nytt – November 2022

Kaplanens styrelse träffades för möte 7/11. Med på mötet var även Gunnar och Marie från valberedningen. Inför årsstämman 2023 kan alla medlemmar nominera nya styrelsemedlemmar, inklusive sig själv! Valberedningen ansvarar för intervjuer och urval och tar fram ett förslag till stämman i februari.

Med anledning av cykelbanan som kommer löpa längs Pildammsvägen på vår sida, har ordförande och vice ordförande träffat fastighets- och gatukontoret. De behöver 10 meter från kantsten. Det innebär att den befintliga, höga häcken måste tas ner. Fastighets- och gatukontoret kommer att plantera en ny häck. Den ytan som hamnar mellan vår fastighet och häcken får vi disponera (och sköta). Markarbetena kommer att påbörjas 1:a halvan av 2023. Vi kan troligtvis lägga till markarbete för våra parkeringar i deras entreprenad.

En parkeringslösning för våra tre platser är på gång, förslag och offerter från tre olika tillsynsbolag har tagits fram. Bolaget kommer att rondera och vara mer närvarande vid exempelvis de tider då hämtning och lämning sker på förskolan. Vi kommer även ha tillgång till journummer om någon som ej tillhör föreningen olovandes parkerat. Föreningens medlemmar kommer att få parkeringstillstånd som kombineras med en P-skiva med tidsangivelse.

Översyn och inventering av skyddsrummet är på gång. Mer information om inventering och rutiner kommer. Ny brandöversyn kommer också att ske under december månad.
Offerter på underhåll och förvaltning av fastigheten har inkommit från tre olika aktörer. Två av dess är aktuella att gå vidare med och beslut kommer fattas vid nästa styrelsemöte.

Påminnelse om adventsmingel 27/11 där vi pyntar med kransar och julbelysning i och runt föreningen och bjuder på glögg och lite samvaro.

Nästa styrelsemöte 2022-12-06

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön november och första advent!