Kaplanen Nytt – Oktober 2022

Kaplanens styrelse träffande för möte 11/10. Stor vikt lades denna gång på säkerhetsfrågor  såsom brandlarm samt skyddsrum och dessutrustning samt rutiner för dessa. Styrelsen tog  beslut att ta hjälp av sakkunnig från MSB för vårt skyddsrum samt ta hjälp med upprättande av  rutiner vid brandlarm via Fire Safe på förekommen anledning. 

Glöm inte inbjudan till författarkvällen ”Malmö nu och Då” med författaren Martin Andersson  kommer som kommer äga rum i Johannesskolans aula tisdagen 25/10 Kl. 18.30-19.45. Båda HSB  föreningar som är oss närmast har tackan ja och kommer bjuda in sina medlemmar till kvällen. 

Styrelsen har tillsammans med företaget Miljöbelysning gått igenom samtliga armaturer i  fasighetens allmänna utrymmen samt ute. Resultatet är att vid konvertering till LED- kommer  föreningen att spara Ca. 40000Kr/år och samtidigt få en lägre underhållskostnad på  armaturerna. 

Kaplanen har fått förmånen att med hjälp av Malmöstads dagliga verksamhet få våra  gräsmattor samt gångar sopade och krattade. Den dagliga verksamheten kommer hjälpa till med  lite enklare arbete för vår utemiljö. 

Miljöhuset är en ständig fråga på dagordningen. Att sortera, vika och packa våra soppor rätt är  en ekonomiskfråga. Gör vi fel kostar det föreningen mer, gör vi rätt kostar det mindre. Vissa  föremål går inte att sortera eller slänga i miljöhuset exempelvis bilbatterier jalusivevar och  klickgolv dessa skall slängas på annan anvisad plats som finns angiven i den folder som samtliga  i föreningen fått. 

Påminnelse om motioner till årsstämman. Dessa skall ha inkommit senast 30/10. Lådcykeln har tyvärr blivit stulen ute på stan, styrelsen återkommer med mer information. Nästa styrelsemöte 2022-11-07 

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön höst!