Kaplanen Nytt – September 2022

Kaplanens styrelse träffande för möte 13/9. Genomgång av årsredovisning samt lån till SBAB beslutades. Mer finns att läsa i styrelsens protokoll på hemsidan.

Kaplanens tre parkeringsplatser används av både föräldrar som hämtar och lämnar på förskolan under dagtid men även på kvällen nyttjas platserna av boenden och anhöriga till föreningen på Pildammsvägen 8. Styrelsen kommer sondera hur vi kan säkerställa att platserna enbart kan nyttjas av Kaplanens medlemmar exempelvis med tillstånd och ev. böter till obehöriga.

Blankett för ansökan om renovering finns nu tillgänglig på vår hemsida, där finns även regler och ramar kring vad man bör tänka på och förhålla sig till vid renovering.
Författarkvällen ”Malmö nu och Då” med författaren Martin Andersson kommer äga rum i Johannesskolans aula tisdagen 25/10 Kl. 18.30-19.45. Båda HSB föreningar som är oss närmast har tackan ja och kommer bjuda in sina medlemmar till kvällen.
Skyltar med ”Privat Område” är nu uppsatta på våra grindar, vi hoppas att detta har påverkan och ger en lugnare gård.

Grinden mot Carl Gustafs väg har en tendens att halka ur sin naturliga bana. Var aktsam och försök att inta belasta grinden försiktigt. Styrelsen har varit ut och justerat och kommer göra ett nytt försök så får vi hoppas grinden håller lite längre.
Om boende i Kaplanen vill påkalla sina grannars uppmärksamhet använd då anslagstavlan och inte glaspartiet eller dörren.

Passa på att njuta av trädgården nu sista dagarna i september innan utemöblerna åker till sin vintervila.

Nästa styrelsemöte 2022-10-11
Styrelsen önskar alla medlemmar en skön sensommar!