Kaplanen Nytt – Augusti 2022

Efter sommaruppehållsamtalades styrelsen för sitt första möte inför höstterminen den 16/8. I centrum för mötet stod föreningens budget. Med höjda räntor, amorteringskrav samt elpris som slår rekord känns årets budget extra viktig då vi har några stora investeringar framför oss. HSBs ekonom har gått igenom samtliga poster på ett fördömligt sätt och haft budgetgenomgång med ordförande och viceordförande. Föreningens ekonomi är god och en blygsam höjning av avgifter om 3% 2023 täcker föreningens investeringar och höjda kostnader.

Vikten att sortera skräpet i miljöhuset rätt ger resultat, enl. budgeten har vi tillsammans sänkt sophanterings kostnaderna något, vi fortsätter på den inslagna vägen och blir ännu mer effektiva. Brev samt sopsorteringsguide kommer inom kort i er brevlåda.

Författarkvällen om händelser och människor kring Källängen är planerad till sen hösten, där de övriga HSB föreningarna runt parken visat intresse att deltaga. Datum kommer meddelas vi nästa styrelsemöte. Adventsmys är planerat till den 27/11 dvs första advent.

Skyltar kommer inom kort att sättas upp på våra grindar, ”Privat Område” i vit text på blå botten.

En vädjan till er rökare. Nu i värmen då alla har balkongdörren och fönstren är öppnade, tänk på att röken går in i lägenheterna som ligger ovanför er och medför att mot sin vilja får stänga fönster och bakgongdörr för att inte få in rök i lägenheten.

Om Reliningen inget nytt, arbetet kommer påbörjas efter julhelgerna.

Nästa styrelsemöte 2022-09-13