Kaplanen Nytt – Juni 2022

Kaplanen Nytt 

______________________________________________________________2022:4 Juni

Vid Kaplanenens styrelsemöte 16/6 togs ett enhälligt beslut att gå vidare med ISAB. Företaget har lämnat det totalt mest fördelaktiga anbudet för arbetet med Reliningen av stammarna i husgrunden. Arbetet kommer att genomföras under kvartal 1 2023 och pågå ca. 10 veckor.

Styrelsen har även gått igenom underhållsplanen med HSBs representant för att se över underhållet av fastigheten. Vissa mindre underhållsarbeten kommer styrelsen själv bistå med under sommaren exempelvis enklare målningsarbeten av portar och miljöhus. Samtliga underhållsarbeten i källaren skjuts fram tills arbetet med Reliningen är klar. Hissarna är under översyn av OTIS och arbetet fortgår med att hitta en bra lösning för driften. Fontänen är trasig med kommer att åtgärdas under sommaren.

Föreningen har tidigare gjort och delat ut parkeringstillstånd, detta är idag inget krav för Kaplanensmedlemmar att ha i bilen när parkeringen vid Pildammsvägen 12 används. Men med hämtning och lämning vid Källängens förskola blir våra parkeringar ofta använda av föräldrar till barnen i förskolan. Om detta blir ett problem för oss i Kaplanen behöver vi se över parkeringsfrågan vidare och då ev. med tillstånd för medlemmar och bötfälla de som står olovandes på föreningens parkering.

Dörrklockorna ska nu fungera i de flesta lägenheter. För att lösa de resterande klockorna behöver elektrikern komma in i lägenheterna för att se över själva dörrklockan. Testa gärna er klocka för att se om den fungerar. Porttelefonerna är under reparation och vi hoppas så snabbt som möjligt få igång dessa igen. Felanmälan till styrelsen om den inte fungerar så får vi samordna inför reparation av de dörrklockor som är ur funktion.

Återigen vill vi påminna om vikten att sortera skräpet i miljöhuset rätt. Mer information om hur sortering mm går till kommer under sommaren.

Världsläget påverkar även Kaplanen, höjda driftskostnader, amorteringskrav samt ett ostabilt ränteläge gör föreningens ekonomi stram inför nästa årsbudget. Översyn av 2023 års budget kommer ske under hösten.

En föreläsning om området kring Källängen är planerad till senhösten där de övriga HSB föreningarna runt parken visat intresse att deltaga. Merinformation kommer efter sommarlovet.

Nästa styrelsemöte 220816

Styrelsen önskar alla en glad midsommar och en härlig semester!