Kaplanen Nytt – Maj 2022

Vid Kaplanenens styrelsemöte 10/5 presenterade Peter Halling från HSB inkomna anbud för entreprenaden av Reliningen, styrelsen gav Peter i uppdrag att gå vidare i processen men den anbudsgivare som både ekonomiskt och utförandemässigt gett det mest fördelaktiga anbudet. Peter Halling kommer för entreprenören presentera de krav vi har för att föreningens medlemmar ska få så lite påverkan som möjligt under de veckar Reliningen pågår.

Styrelsen har även gått igenom underhållsplanen för 2022–2024 där visst underhåll sammanfaller med Reliningsarbetet. Styrelsen kommer träffa representant för HSB 9/6 för att gå igenom vilka arbeten som enl. underhållsplanenen bör utföras i närtid.

Vår-häng som var planerat 22/5 måste tyvärr ställas in. Vi ser framemot en ny träff för medlemmarna i Kaplanenen under sommaren.

Föreningen kommer framåt ta ut en avgift för andrahandsuthyrning, avgiften följer HSBs stadgar och är 10% av prisbasbeloppet per år (Prisbasbelopp 2022 48300Kr).

För att inte kaninerna skall förstöra den nya plattsättningen under balkongerna kommer nät som säkring grävas ned framför plattsättningen. Nya råttfällor och fågelskrämmor är på plats och verkar fylla sin funktion.

Hissarna kommer få en översyn av OTIS framför allt gäller det 26A som haft stora driftstörningar, magnetkontakter skall bytas och översyn enl. underhållsplan.

Dörrklockorna är även de under översyn då de inte fungerar, elektriker har varit på plats men inte kunnat lokalisera felet, ny tid är bokad där medlemmar från styrelse kommer vara med vid felsökningen för att underlätta för elektrikern.

Återigen vill vi påminna om vikten att sortera skräpet i miljöhuset rätt. För att minska kostnader och skadedjur är det viktigt att locken på tunnorna är stängda, framför allt är det tunnorna för brännbart där både kartong, glas och plåt tyvärr hamnar.

Styrelsen vill även slå ett slag för vår fina el-cykel, passa på att boka och ta cykel i stället för bilen för kortare eller längre ärenden i vårsolen.

Med förhoppning om en solig och varm maj! Styrelsen