Kaplanen Nytt

2022 Mars

Vid Kaplanens årsstämma 9 februari valdes ny styrelse, valberedning samt revisor. Nya styrelsen tackar för förtroendet. Vid möte 25/3 presenterades HSB:s nya representant Gunilla Ström som har lång och gedigen erfarenhet av styrelsearbete i HSB, vi välkomnar Gunilla in i styrelsen för Kaplanen Malmö.

Under veckorna 11–12 kommer Mickes gräv och Schakt iordningställa rabatterna under balkongerna vid 26A och 26B det kommer läggas plattor och kullersten mot gången samt plantering av rosbuskar.

Anticimex kommer förse föreningen med två nya moderna råttfällor eftersom de gamla inte uppfyller dagens krav. De nya råttfällorna kommer skötas och underhållas av Anticimex. Styrelsen beslutade att införskaffa fågelskrämmor till taket för att förhoppningsvis minska antalet måsbon på och därmed få en något lägre ljudvolym på måsarna runt Kaplanen.

Styrelsen kommer under mars göra brandskyddskontroll i fastigheten som ett led i det systematiska brandskyddsarbetet detta kommer ske 29/3 kontrollen gör i våra allmänna utrymmen och på vinden.

Styrelsen har bett SBC om att sätta buskar i rabatten mot Carl Gustafs väg då flera personer passerar genom rabatten och för att stävja att obehöriga tar sig in i trädgården. Våra grindar kommer förses med skyltar om ”Privat område” eftersom vi idag äger tomten runt Kaplanen.

Under våren och sommaren kommer styrelse förbereda för renoveringen av vatten och avloppsstammarna i bottenplattan så kallad Relining. Arbete kommer påbörjas under sensommaren och kommer medföra en del anpassning och begränsningar av källarutrymmena. Mer information kommer löpande under våren.

Med förhoppning om en solig och varm vår!

Styrelsen