Kaplanen Nytt Januari 2024

Kaplanens styrelse träffades för möte 10/1.

Styrelsen vill inleda med att påminna om föreningens ordinarie stämma som kommer att hållas den 14 februari kl. 19.00. Fullständig kallelse med bilagor sätts upp på den stora anslagstavlan i källaren och kallelsens första sida sätts upp i vardera trapphus. Om man vill ha bilagorna digitalt kan man maila styrelsen så skickar vi ut dessa. På stämman kommer det finnas lite trevligt tilltugg och dryck och vi hoppas att så många som möjligt kan komma.

Kameror kommer att sättas upp under v. 3 i källargången samt miljöhuset. Föreningen tar hjälp av Övervakningsbutiken som installerar kamerorna och sköter inspelning och lagring av materialet. En bedömningsmall för behovet av kameraövervakning har upprättats av styrelsen med hjälp av Övervakningsbutiken och behovet av kameraövervakning ska utvärderas på nytt var sjätte månad.

Nya parkeringstillstånd är på väg från Aimo Park och kommer att börja gälla 1 februari. Dessa kommer att delas ut till alla medlemmar så fort vi får dem. Skulle dessa mot förmodan komma senare än 31 januari är Aimo Park medvetna om detta och kommer inte bötfälla bilar som använder de gamla parkeringstillstånden.

Porttelefonerna har nu lagats men tyvärr uppstod problem med porttelefonen på Pildammsvägen 12. Denna kommer lagas på nytt den 16:e januari.

På grund av flera incidenter med trasiga värmeledningar har styrelsen undersökt vilka åtgärder som behöver vidtas. Restaurering av värmeledningar har skjutits upp under många år vilket styrelsen upptäckte vid genomgång av underhållsplanen. Det alternativ som ser bäst ut just nu är relining av värmeledningarna vilket är ett mycket mindre ingripande och billigare än stambyte, men som skulle göra att ledningarna ändå kan hållas i bra skick i ca 30 år till. Ett företag kommer att genomföra en undersökning på en av stammarna under v. 4 för att kunna ge en precis offert. Vissa lägenheter kommer att påverkas av detta, och berörda medlemmar har informerats separat.

I början på året var soptunnorna för restavfall så överfyllda att dessa inte tömdes av sophämtarna. Detta leder till både problem och kostnader för föreningen. Vi vill därför återigen uppmana alla medlemmar att sortera sitt avfall ordentligt (och även exempelvis platta ihop kartonger och dylikt innan dessa slängs) för att undvika detta. Styrelsen har dock förståelse för att det blir mer sopor under julhelgerna och tänker därför sätta in en extra tömning under kommande år.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas med den nytillträdda styrelsen efter föreningsstämman.