Kaplanen Nytt – Mars 2023

Kaplanens styrelse träffades för möte 8/3 och behandlade ett antal av de frågor som kom upp vid årsstämman samt andra frågor rörande Kaplanen.

Reliningen som utförs av ISAB närmar sig nu slutskedet och det är nu endast lite arbete med en stam i skyddsrummet kvar. Vi vill tacka alla medlemmar för överseendet den här perioden och är glada att allt snart är tillbaka som vanligt igen och att arbetet gått så bra som det gjort.

De nya parkeringsrutinerna har nu implementerats och alla lägenheter har fått ett parkeringstillstånd och en p-skiva utdelat till sig. De nya rutinerna verkar fungera bra och vi upplever att det är färre som använder våra parkeringar olovligt numera. Vi kommer självklart fortsätta utvärdera hur denna lösning fungerar. 

Styrelsen har övervägt att sätta upp en kamera i miljöhuset då vi fortfarande har ett visst problem med att det görs inbrott, senast den 27 februari hade vi ett inbrottsförsök. Styrelsen anser att detta kanske också skulle förbättra sorteringen då felsortering är något som kostar föreningen en hel del pengar. Vi vill därför också påminna alla medlemmar att korrekt sortering minskar föreningens kostnader och gör att pengar kan läggas på förbättrande åtgärder istället, och ber därför alla lägga den lilla tiden och energin som krävs för att sortera sitt avfall. 

Styrelsen har även diskuterat potentiella alternativ för tvättstugebokningen vi har idag. Styrelsen anser att dagens system är att föredra framför de alternativ vi tittat på men ska vidare undersöka funktionen att kunna boka en tid som inte tagits i anspråk på en timme. 

På årsstämman diskuterades även byte av mätarsäkringar då vissa medlemmar som har en säkring på 25 ampere anser att detta är för mycket. Vill man ändra sin mätarsäkring får man själv kontakta, och bekosta, en elektriker då en sådan åtgärd kräver auktorisering. Elföretaget som anlitas meddelar sedan ändringen till E.ON. E.ON tar inte ut någon avgift om man vill sänka sin mätarsäkring, eller höja den till max 25 ampere. Viktigt att tänka på är dock att om man har hushållsmaskiner som drar mycket el, till exempel tvättmaskin och torktumlare, kan en mätarsäkring på 16 ampere vara för lite. Diskutera detta med den elektriker du planerar att anlita för bytet. 

Övriga frågor som lyftes på årsstämman kommer att behandlas av styrelsen under året. 

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 12/4. 

Styrelsen önskar alla medlemmar glad påsk i förväg!