KaplanenNytt #31

Den 29 november skulle det traditionsenliga adventsfirandet, med tändning av träd, ha ägt rum. På grund av Covid-19 kommer detta att ställas in. Trädet kommer dock att tändas som vanligt. Vi uppmuntrar boende att istället titta från sina lägenheter för att minska risken för smittspridning.

Vid årsskiftet träder det nya avtalet med Bolina i kraft. Boxar kommer att distribueras till boende strax innan.

Comhem skulle ha sagts upp till nästa årsskifte. På grund av lång uppsägningstid sker detta dock först 2023-12-31.

Sista tömning av trädgårdstunnan sker den 3/12. Släng alltså inget där efter detta. På förekommen anledning vill vi även påminna om att plastpåsar och matavfall inte hör hemma i denna tunna.