KaplanenNytt #30

Den 29 november kommer det traditionsenliga adventsfirandet, med tändning av träd, att ske. På grund av Covid-19 kommer det dock att hållas uteslutande utomhus. Glögg kommer att serveras.I samband med bygget på granntomten har det uppstått problem med soptömningen. Dessa ska nu vara avhjälpta.

Styrelsen vill påminna om vikten att sopsorteringen sker korrekt, det vill säga rätt innehåll i rätt sopkärl.Tidigare under hösten har vi haft en vattenläcka i källaren. Vi vill tacka personen som upptäckte detta, och uppmuntrar medlemmarna att fortsätta meddela styrelsen vid liknande situationer.

Från och med nästa månad kommer KaplanenNytt att enbart finnas att tillgå på föreningens hemsida och på anslagstavlan i källaren.