KaplanenNytt #33

Under vintern har föreningen haft problem med för varmt varmvatten. Detta är nu åtgärdat. Styrelsen vill tacka alla som påtalat problemet.

Årsstämman kommer i år gå av stapeln den 10 februari klockan 19. På grund av rådande omständigheter kommer detta att ske digitalt. Inbjudan kommer att skickas ut via mejl.

Informationsmöte har hållits om ett eventuellt friköp av tomträtten. Informationen kommer att mejlas ut till medlemmarna. Beslut om eventuellt friköp kommer att fattas i anslutning till årsstämman.

Om boende anlitar SBC måste de själva stå för kostnaden. Om ärendet rör föreningens gemensamma ytor vill vi att ni istället kontaktar styrelsen, om det inte är akut.