KaplanenNytt #34

Den nionde februari var sista datumet att lägga sin röst på lådan om vilka personer BRF Kaplanens kommande styrelse skulle bestå utav. Efter att rösträknarna räknat flitigt ända in på nattens sena timmar stod resulatet klart och en ny styrelse kom att presenteras dagen därpå. De som ingår är:

Rolf Persson                                                                    Ordförande

Pernilla Magnusson Theselius                                       v. Ordförande

Tom Folkesson                                                                Sekreterare

Eleni Xenitopoulou                                                          Studieorganisatör

Claes Larsson                                                                  Ledamot

Sofia Andersson                                                              Suppleant

Johannes Ohlsson                                                           Suppleant

Magnus Holmström                                                       HSB-representant

Den fjärde mars kallades föreningens medlemar till en extra insatt föreningstämma för att rösta  i frågan om föreningen skulle friköpa tomten från Malmö stad. Resultatet blev ett ett enhälligt Ja och styrelsen driver frågan vidare mot kommunen. Enligt information från kommunen kan dett sådant köp ta sex månader att färdigställa, det kan därför dröja innan ny information angående friköpet kommer fram.

Claes Larsson är ansvarig för gästlägenheten som finns att boka. För att göra det så kontakta Claes på uppgifterna nedan:

Claes_Larsson@yahoo.com

0045-53546010

0730-641271

Vi har uppmärksammat att en del av de sopkärlen som finns ute i miljöhuset stundtals blir överfulla. Styrelsen ser över vad det kan bero på och om extra kärl kan komma att behöva sättas in. Då vi kan nekas hämtning av sopor om kärlen är så pass full att locken inte helt kan stängas så ber vi er vara extra uppmärksamma på detta.   

För allas trevnad så utlyser vi även en påminnelse att inga höga ljudnivåer tillåts mellan kl. 22.00-07.00. Störande reparationsarbeten tillåts endast vardagar mellan kl. 9.00-20.00. Helger 9.00-17.00. Undvik mycket störande verksamhet under helgen.

Mvh,

Styrelsen