KaplanenNytt #37

Miljöhus

Vi blev dessvärre utsatta för ett inbrottsförsök i vårt miljöhus tisdagen den 24/8. Försöket hann gå så långt att dörren fått skador som gjorde att låset inte gick upp när man försökte öppna dörren från insidan. Dörren har sedan dess blivit felanmäld och åtgärdad. Då inbrottsförsöken beror på att obehöriga vill komma åt den elektronik som finns i elektronikkärlen så har styrelsen beslutat att vi ska flytta ner elektronikkärlet i källaren direkt till vänster när man går in via ingången i trädgården. Kärlet kommer sedan att flyttas upp i anslutning till att det ska tömmas.

Kärlet är flyttat ner i källaren från och med 31/8.

Tomträtt och övrigt

Tomtköpet kommer att genomföras nu den 6/9 och till det så planerar vi ett litet firande mer information kommer.

Nästa styrelsemöte kommer att inträffa den 14/9, inkomna skrivelser kommer att behandlas vid det datumet.

Hoppas att ni har haft en trevlig sommar önskar styrelsen!