KaplanenNytt #36

Porttelefon

Vår porttelefon är återigen tillbaka i funktion. Vi ursäktar det långa avbrottet, men det har inte varit ett helt enkelt problem att lösa. Problemet har grundat sig i att vi var tvungna att byta det abonnemang som tidigare nyttjats av porttelefonen till ett som gick över IP-telefoni. Det tillsammans med att vi behövde ta hjälp från två tredjeparter gjorde att ärendet drog ut på tiden. Men nu så är porttelefonen återigen tillbaka i sitt sinnes full bruk. Som en påminnelse vill vi tillägga att man öppnar porten genom att svara på samtalet och sedan trycka 5 eller *.

Det har nästan på blivit en tradition att miljöhuset uppdagas i var upplaga av KaplanenNytt. Men den här gången är det med annan anledning än att hålla traditionen vid liv. Miljöhuset är precis som alla våra andra ytor som ingår i föreningen en del av DITT hem, som du och alla andra medlemmar i föreningen behöver värna om precis lika mycket som det utrymme din egen lägenhet utgör.

Så för allas trevnad ber jag er tänka på att sortera enligt de föreskrifter som sitter uppsatta i miljöhuset och i den mån det går komprimera det avfall som slängs i sopkärlen. Utöver onödig påfrestning på vår miljö så kommer det även att försämra föreningens ekonomiska förutsättningar.

Vår förening består av gamla som unga och alla har olika förutsättningar. Detta gör det extra viktigt att respektera den parkering som vi har att dela på. Äldre personer har inte samma förutsättningar att bära hem mat eller ta hjälp av färd- och hemtjänst. Så var vänlig att hjälp till att upprätthålla reglerna som gäller för parkeringen.

Så avslutar lite trevligare

Det uppskattas och uppmuntras att vi nyttjar vår fina trädgård som vi har på föreningens innergård. Det bidrar till en trevlig och mer levande förening som alla medlemmar kan vara en del av och nu när sommaren är här så vill vi även påminna om att föreningen har en grill som är fri att nyttja, den står precis innanför källaringången.

Ha en trevlig sommar önskar styrelsen!