KaplanenNytt #42

Vi har ny tecknat avtal med HSB om projketledning för det relining-arbete som vi står inför. De kommer nu att utvärdera de förslag vi får in och kommer sedan välja den entreprenör som utför arbetet bäst. Mer information om arbetet kommer i kommande versioner av KanplanenNytt.

Den 9/2 klockan 19:00 infaller vår årsstämma som kommer att hållas i fritidslokalen och alla är välkomna. Det kan dock komma att bli förändringar då vi följer FHM:s rekommendationer på hur många personer man får samlas.  

Årsredovisningen kommer att finnas på https://kaplanenmalmo.se/nyheter/ eller så kan du begära den i fysiskt format.

Nästa möte infaller den 9/2 klockan 19:00 och inkommande skrivelser behandlas då.

Mvh,
Styrelsen