KaplanenNytt #12

Tyvärr har vi haft obehöriga som försökt komma in huset och våra gemensamma utrymmen under sommaren. Var försiktig med vem du släpper in i huset, gymmet och miljöhuset, så minskar vi risken för stöld och skadegörelse. Automatisk dörrstängare ska installeras på dörren till gymmet.

Vi har fått in en del klagomål på balkongrökning under sommaren. Balkongerna i huset ligger tätt intill varandra. Många (i synnerhet allergiker) besväras därför av rökning på balkongen – särskilt på sommaren när fönster och dörrar står öppna och röken når in i lägenheten. Om du har möjlighet att röka ute på gården är det att föredra.

Det ser lite rörigt ut i cykelstället vid miljöhuset. Kolla om din cykel står på avsett vis, så att alla får plats!

För att underlätta kontakten har Brf Kaplanens styrelse nu en gemensam e-postadress: styrelsen@kaplanenmalmo.se. Genom adressen når du automatiskt alla som sitter i styrelsen. Det går fortfarande att kontakta enskilda medlemmar på e-postadresserna i trapphuset.