KaplanenNytt #2

Vid den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) förra året underkändes ventilationen i fastigheten. För att åtgärda detta och se till att alla boende får en bra ventilation har vi försökt få tillträde till samtliga lägenheter för kontroll. Kontrollen har utförts av företaget Omnino. Vi tackar alla boende som ställt upp och gett tillträde till lägenheten med kort varsel!

Som ni märkt har det varit problem att få igång fontänen i vår. Anledningen är att pumpen gått sönder under vintern och en ny fick beställas. Borden har nu äntligen kommit ut i solen efter en nödvändig inoljning. Vi ses i vår grönskande trädgård!