KaplanenNytt #20

Som ni märkt har ingången till boendeparkeringen varit bortgrävd de senaste veckorna. Föreningen fick information om att denna skulle stängas av med mycket kort varsel. Detta har skapat problem för alla som behöver parkera och cykla, men också för sophanteringen. Dessutom var VA Syds uppgift om avstängningen gravt felberäknad. Nu är arbetet klart och cykelvägen har asfalterats. I takt med att den nya grannfastigheten byggs kan tyvärr fler störningar uppkomma.

Det extra bord som sattes fram på östra sidan har plockats bort. Tyvärr ledde sittplatserna till att obehöriga började använda det som rökruta. Föreningen arbetar aktivt för att undvika objudna gäster och höja tryggheten kring huset. Det är alltid bra att meddela styrelsen om skadegörelse, brott eller bus förekommer. Vid behov kan samverkan inledas med närliggande bostadsrättsföreningar för att uppmärksamma kommunen på hur parken kan förbättras.

Det är dags för ny rensning av cyklar och annat som står i källaren och runt fastigheten. Alla lösa föremål – främst cyklar, men även barnvagnar, hjälpmedel, bilbarnstolar etc – kommer att märkas ut med gulsvart tejp. Ryck av tejpen på de föremål du äger, så fraktas resten bort!

Föreningens årsstämma kanske känns lite avlägsen just nu. Dock är det redan dags att skriva motioner som ska upp på stämman. Senast 31 oktober måste alla motioner vara inne! Lämna i brevlådan i b-uppgången eller skicka till styrelsen@kaplanenmalmo.se

Vi avslutar med en trevlighet. Journalisten Ulla Hårde gästar Brf Kaplanen i höst. Hon har skrivit boken “Pildammsparken 1914-2014” och kommer att göra en guidad vandring om parkens historia för alla boende. Preliminärt datum är bokat i oktober. Mer info kommer!