KaplanenNytt #6

Ett informationsmöte om detaljplanen (Dp 5423) till nya grann- huset Priorn 4 & 5 har hållits i november. Många medlemmar kom med goda idéer som vi framfört till kommunen. Vi avvaktar nu nästa remissrunda.

Efter avisering i förra KaplanenNytt har föreningen låst ett antal öppna källarförråd för att minska brandrisken. Kontakta styrelsen för öppning.

Ett nytt torkskåp har beställts till torkrummet och väntar på leverans.

Container kommer som vanligt ställas upp helgen den 13-14 januari. Nyckeln förvaras vid anslagstavlan i källaren. Samtidigt kommer cyklarna i förrådet märkas ut och en cykelutrensning påbörjas. Vi återkommer med detaljer.

Föreningen är glad över att kunna ta emot gratis trädgårdsskötsel från Malmö stads serviceförvaltning. De hjälper till med enklare trädgårdsarbete.

Trevligt att så många vill komma till adventsfirandet, tända trädet och julquizza tillsammans! Från oss alla: en God Jul och ett Gott Nytt År!

/Brf Kaplanens styrelse