KaplanenNytt #7

Året har börjat och det är dags för årsstämma. Stämman äger rum i fritidslokalen onsdagen den 7 februari kl 19:00. Glöm inte att nominera personer till Brf Kaplanens styrelse och revision. Vilka av dina grannar vill du ska vara med? Lämna dina nomineringar i Gunnar Krantz brevlåda (uppgång A, vån 1). Det är de boende som avgör föreningens framtid!

Som alla märkt hade vi stora problem med varmvattnet kring jul och nyår. Felet berodde på att två olika delar gick sönder efter varandra. Skadan förlängdes då det var svårt att få tag på reservdelar under mellandagarna. Delarna är nu utbytta och problemet ska vara åtgärdat.

Det nya torkskåpet har nu äntligen anlänt. Tänk på att borsta torkskåpens filter efter varje användning. Som tidigare meddelats har vi även haft stora problem med torktumlaren. Tänk på att aldrig fylla tumlaren mer än till hälften, då maskinen annars skadas och kan medföra brandrisk. Nya brandregler har delats ut till alla hushåll.

Som vi aviserade om i november har nu cyklar som inte är i körbart skick flyttats längst in i cykelrummet.