KaplanenNytt #8

Enligt önskemål på stämman så har mer städutrustning satts upp i tvättstugan. Det pågår även upphandling av en ny mangel. För att hålla tvättstugan i gott skick har vi nu ett avtal om årsservice av alla maskiner.  Till skillnad från resten av Skåne har Malmö har mjukt vatten (6-7 °dH). Detta gör att den minsta angivna mängden tvättmedel på förpackningen räcker. Kom ihåg att lämna tvättstugan i det skick som du vill hitta den, så blir alla nöjda!

Det är dags för cykelrensning. Alla cyklar i huset kommer att vara märkta med svartgul tejp den 20 april. De cyklar som har tejpen kvar fredagen den 1 juni kommer att forslas undan och tillfaller därefter Brf Kaplanen. Skydda din egendom genom att rycka bort tejpen från din cykel innan juni månad!

På grund av nya lagar är bostadsrättsföreningarna skyldiga att göra mindre förändringar i stadgan. Att ändra i stadgan är lite som att ändra i Brf Kaplanens “grundlag”. För att den nya stadgan ska antas måste två extra medlemsstämmor hållas och stadgan godkännas på båda. Första stämman äger rum i maj och den andra i juni. Enligt HSB:s riktlinjer måste ny stadga finnas på plats senast den 30 juni. Kallelser till stämmorna kommer i posten.