KaplanenNytt #9

Tejpningen av sakerna i cykelrummen är klar. Tänk på att alla lösa föremål i källarens olika cykelrum tejpas och ingår i rensningen av cykelrummen. I tvättstugan förlängs nu “entimmesregeln” till en tvåtimmarsregel. Den som bokat en tvättid som börjar kl. 16 behöver därmed inte öppna förrän senast kl. 18. Ny mangel är även beställd. Flera medlemmar har frågat om stadgeuppdateringen (se KaplanenNytt april). Bra att många engagerar sig i denna viktiga fråga! Värt att notera är att om vi inte har giltiga stadgar den 30 juni så måste föreningen upplösas. Så här skriver HSB:

“ I övergångsbestämmelserna till lagen om ekonomiska föreningar anges att om föreningens stadgar strider mot lag så ska styrelsen till en föreningsstämma som ska hållas senast den 30 juni 2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna så att de överensstämmer med lag. De tidigare normalstadgarna, både 2003 års stadgar och tidigare versioner av 2011 års stadgar, strider mot lag och HSBs bostadsrättsföreningar kommer därför att behöva anta nya stadgar, Normalstadgar 2011 för HSBs bostadsrättsföreningar version 5. ”

Möjligheten för en bostadsrättsförening att avvika från HSB:s s.k. normalstadgar är små. HSB måste godkänna alla avvikelser och dessa ska i så fall vara grundade i unika omständigheter för föreningen. Förslaget till extrastämman avviker från normalstadgan i §17, §21, §22 och §27. Första extrastämman äger rum onsdagen den 23 maj kl. 18:30. Kallelser och handlingar har lämnats i alla brevinkast, men finns även på anslagstavlan i källaren. En andra extrastämma är planerad att hållas onsdagen den 20 juni kl. 18:30.