KaplanenNytt #10

En första extrastämma för att uppdatera föreningens stadgar har hållits. De nya stadgarna röstades igenom. En andra extrastämma krävs för att stadgarna ska bli giltiga. Denna hålls i fritidslokalen onsdagen den 20 juni kl. 18:30. Alla medlemmar hälsas välkomna att rösta!

Trots regelbunden rengöring har vår fontän alger. Förvaltaren gör vad de kan för att algerna ska försvinna. Algmedel behöver därför användas. Då vi inte vet hur medlet påverkar hälsan avråder vi från bad. I källaren har ett halvdussin flaskor med tändvätska upptäckts. Dessa har flyttats till metallskåpet för brandfarligt material i snickeriet där allt brandfarligt nu förvaras.

En ny mangel har installerats. Efter ett antal reparationer under vårvintern beslutade föreningen att köpa en ny. Olyckligt nog försvann ordern från DHL:s paketleverans (!) och fick därför levereras på nytt efter påtryckningar från styrelsen. Cykelrummen har rensats. Alla saker som saknar ägare blir nu inlåsta i tre månader, därefter tillfaller de Brf Kaplanen. Arbetet med EU:s nya datalagringsdirektiv (GDPR) har inletts. Detta innebär bl.a. att handlingar måste rensas ut, vilket tar tid men ökar skyddet för den personliga integriteten. Till sist: vi skissar på en skördefest i trädgården efter sommaren.