Kaplanen Nytt – Augusti 2023

Kaplanens styrelse träffades för möte 16/8.

Sommaren lider mot sitt slut, och styrelsen har haft sitt första möte för hösten. Vi hoppas att alla har haft en trevlig sommar och en skön semester.

HSB sköter numera fastighetsskötseln m.m. efter att vi i innan sommaren gick över till HSB från SBC som tidigare skötte detta. I och med detta har i nu nya rutiner för felanmälningar, vilket nu sitter uppe i alla trapphusen på den inglasade anslagstavlan. Alla felanmälningar ska följa denna rutin och skickas till HSB som sedan kontaktar styrelsen om till exempel kostnadsfördelning. Felanmälningar ska alltså inte skickas till styrelsen. 

HSB har även ett journummer som kan användas till exempel vid störningar i huset på kvällar och nätter eller annat som skapa otrygghet. Journumret är 010-4423000 och sitter även det uppe på anslagstavlorna i respektive trapphus. 

Bygget längs Pildammsvägen har tyvärr blivit försenat på grund av att man inte lyckats få dit stenläggare. Vi hoppas att allt nu är på rullning och att arbetet ändå kan bli klart någorlunda snart.

Styrelsen har fortsatt haft dialog med AKEA och har planer på åtgärder på framsidan (porten vid 12:an) för att förbättra parkeringsplatserna och området runt omkring. Vår del av Nunnegången anpassas då till Malmö stads mark och det kommer förhoppningsvis både underlätta parkering och innebära att vi har fina rabatter som inte körs över.  

Nya stadgar har också tagits fram av styrelsen och förslaget kommer att läggas fram på en extrastämma senare i höst. Datumet har satts till 18/10 och som tidigare nämnt planeras detta att göras till en trevlig träff med lite mat och dryck. Kallelse kommer att sättas upp inom kort och vi hoppas att så många som möjligt kan komma. De nya stadgarna måste röstas igenom på två stämmor och den andra röstningen kommer att ske på den ordinarie stämman. Mer information om de föreslagna ändringarna kommer i samband med kallelsen. Det fullständiga förslaget kommer att finnas tillgängligt hos styrelsen.
Flower Border Vector Images (over 210,000)

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 13/9. 

HSB BRF kaplanen