Kaplanen Nytt – Maj 2023

Kaplanens styrelse träffades för möte 10/5.

Under mötet genomfördes en inventering av fastigheten och gemensamma ytor tillsammans med föreningens revisorer inför den uppdatering av underhållsplanen som ska ske. 

Häcken mot Pildammsvägen har som många säkert märkts nu tagits ned av Malmö stad. Som tidigare nämnt är detta på grund av att Malmö stad ska anlägga en cykelbana längs Pildammsvägen och då häcken har stått utanför vår tomtgräns har det inte varit möjligt för föreningen att ta beslut om detta. Det går inte att i dagsläget säga exakt hur den sidan kommer att se ut när Malmö stad är färdiga, men styrelsen ska diskutera möjliga alternativ på nästa styrelsemöte när arbetet förhoppningsvis fortskridit en del.

Med anledning av borttagandet av häcken har vi även ställt in utemöblerna innanför källardörren då stöldrisken nu är väsentligt högre. Vill man utnyttja utemöblerna kan man alltså bara ställa fram dessa igen men det är viktigt att man även ställer tillbaka dem i källaren när man lämnar uteplatsen.

VA SYD ska genomföra ett byte av vattenmätare vilket kommer innebära att vattnet kommer att stängas av i ca 30 minuter. Bytet var planerat till den 22/5 men på grund av sjukdom hos VA SYD:s personal kommer det ske vid ett annat tillfälle, och information kommer att gå ut när vi har fått ett nytt datum. 

AKEA som för närvarande hyr en av våra parkeringsplatser med anledning av arbetet med Nunnegången och anläggandet av cykelbanan kan bli kvar något längre än de fyra veckor som först aviserades. 

Styrelsen har beslutat att se över cykelförrådet då det verkar som att ett stort antal cyklar inte används utan har lämnats där av exempelvis tidigare medlemmar. Efter sommaren kommer vi att avisera om att de cyklar som inte tillhör någon medlem kommer att plockas bort och detta kommer självklart ske på ett sätt så att de cyklar som faktiskt tillhör, och används av, föreningens medlemmar inte plockas bort.

Till sist vill vi påminna om grillkvällen som kommer hållas nu på lördag den 27 maj! Vädret ser ut att bli riktigt härligt och styrelsen ser fram emot en trevlig stund tillsammans. Men tanke på att bakgården nu är öppen mot Pildammsvägen kommer grillningen ske på andra sidan byggnaden. 

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 14/6. 

Flower Border Vector Images (over 210,000)

HSB BRF kaplanen