Kaplanen Nytt – November 2023

Kaplanens styrelse träffades för möte 8/11.

Styrelsen vill börja med att tacka alla som var med på extrastämman i oktober och medlemsträffen efteråt. Det var mycket trevligt! Stämman beslutade att anta det nya stadgeförslaget och som tidigare nämnt behöver ett till sådant beslut tas på ordinarie stämma för att de nya stadgarna ska träda i kraft.

Som informerades om på extrastämman har tagit in en förstudie avseende IMD el. Investeringskostnaden är 220 000 kronor ex. moms samt tillkommer kostnad för projektledning. HSB uppskattar att vi kommer spara drygt 2000 kronor om året per lägenhet. Styrelsen är positiva till förstudien och kommer lägga förslag inför ordinarie stämma i februari. Vill man läsa förstudien är det bara att maila styrelsen så kan vi skicka ut den digitalt.

Vi har även fått fontänen undersökt och styrelsen har positiva nyheter – Det verkar som att fontänen kan gå att återställa! Som vi tog upp på extrastämman måste den dock barn- och djursäkras men entreprenören har lagt fram en bra lösning för detta. Förhoppningsvis kan vi därför renovera fontänen i vår.

Vår parkering är också klar och vi tycker att arbetet varit jättebra och smidigt, och parkeringen har verkligen fått ett lyft!

Med anledning av ränteläget och de stora investeringar föreningen gjort och även framöver kommer behöva göra (exempelvis avseende värmeledningar vilket närmar sig ett akut läge) har en avgiftshöjning på 6% beslutats i samråd med vår ekonom. Höjningen börjar gälla 1 januari 2024.  

Styrelsen har tagit beslut att sätta upp kameraövervakning i källaren och miljöhuset då det har varit ett stort antal olustiga incidenter den senaste tiden och vi upplever att medlemmarna känner en otrygghet. Mer information kommer att komma.

Styrelsen har även beslutat att säga upp föreningens bredband med tele2 då det känns onödigt att ha två abonnemang som tickar pengar. Använder man sig av tele2 kommer man alltså behöva byta till Telia Bolina och den utrustning man har fått därifrån. Behöver man hjälp kan man kontakta Telias kundservice.

Den 3:e december kommer vi anordna adventsmys som vi hoppas att så många som möjligt kan vara med på! Mer information kommer att komma avseende detta ☺

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 13/12.