Kaplanen Nytt – Oktober 2023

Kaplanens styrelse träffades för möte 11/10.

Styrelsen har beslutat att stänga gymmet/verkstaden tills vidare då dessa gemensamma utrymmen inte har hållits i acceptabelt skick och det har dessutom noterats att saker försvunnit från både gymmet och verkstaden. Dessa utrymmen är alla medlemmars gemensamma ansvar och tills att vi har funnit en lösning på hur vi ser till att utrymmena hålls i gott skick och tas om hand om ser inte styrelsen någon annan lösning än att stänga dessa. Alla medlemmar är varmt välkomna att lämna motioner inför nästa årsstämma med förslag på hur detta kan hanteras.

På det temat vill styrelsen påminna om att motioner till nästa årsstämma måste lämnas senast den 31 oktober för att kunna tas upp på stämman. Motioner ska lämnas i föreningens brevlåda.

Som tidigare informerats om ska häcken åter planteras och vi hoppas att detta görs inom kort, och styrelsen har förstått det som att någon form av staket även ska sättas upp. Vi avvaktar därför eventuella egna åtgärder tills vi ser hur det blir.

Styrelsen har beslutat att gå vidare med en offert för kameraövervakning i källaren och miljöhuset då vi upplever att flertalet medlemmar har börjat känna en otrygghet även i fastigheten efter att det skett vissa stölder och annat otrevligt. Styrelsen ska ta fram en policy för kameraövervakningen i enlighet med GDPR.

Styrelsen har även beslutat att gå vidare med en offert för renovering av fontänen. I ett första skede kommer en tillfällig pump kopplas in för att försöka utreda vad som är felet. I ett andra skede kommer själva ”pelaren” att lyftas ut för att undersökas. Efter detta kan entreprenören avgöra om det överhuvudtaget går att få fontänen fungerande igen och i sådana fall vad det skulle kosta. Styrelsen kommer då ta ett nytt beslut avseende vidare åtgärder.

Till sist vill vi åter igen påminna om extrastämman nu på onsdag, och hoppas att så många som möjligt kan komma.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 8/11.