KaplanenNytt #26

Vi vill börja med att välkomna SBC som ny fastighetsskötare! De började hos oss den 1 maj.

På grund av tidigare inbrott i källaren kommer den ljusblå dörren i källaren (den med de sydligaste källarförråden) att från och med den 1 juni att låsas. Ni som har förråd där, men saknar nyckel till dörren, ska mejla styrelsen snarast, så får ni en nyckel.

Källardörren som vetter mot trädgården ska få en ny dörrstängare, för att dörren ska stängas ordentligt och för att den ska låta mindre.

En extra årsstämma kommer att hållas under hösten. Detta då HSB:s bredbandsavtal går ut vid årsskiftet. Det ersätts med ett nytt om vi vill, vilket i sin tur kan komma att innebära att det kopplas till månadsavgiften. Om vi inte förlänger måste de som idag använder sig av Bolina att byta leverantör. Mer info om årsstämman kommer under sommaren.

Styrelsen kommer att anlita minst en konsult för att göra en konsekvensanalys av att köpa loss tomträtten. Beslut om eventuellt utköp kommer även det att ske vid en årsstämma.

De lägenheter som har eldstad uppmanas att boka sotning, då det är krav på att detta görs var tredje år. Berörda lägenheter kommer att informeras ytterligare.

Nya cykelställ kommer att installeras i bersån utanför 26B.