KaplanenNytt #17

Vi har haft återkommande problem med klotter de senaste veckorna. Vid källarporten har personer hällt ut färg, målat på dörrarna och rökt cannabis. Det har även varit klotter vid portarna. Då texten varit likadan rör det sig troligen om samma personer. Styrelsen har själva tvättat bort klottret direkt varje gång. Vid ett tillfälle har vi även haft klotter på fasaden mot Carl Gustafs väg och anlitat en saneringsfirma. Håll gärna ögon och öron öppna och meddela om ni ser något!  Allt klotter har polisanmälts. Om problemen fortsätter går vi vidare med förebyggande åtgärder mot klotter och cannabisrökning på Kaplanens område.

Arbetet med att byta ventilationsrör i resterande trettio lägenheter är i full gång. Under tiden Skorstensteamet jobbar med rören är det tyvärr inte möjligt att hyra gästlägenheten. Vi tittar även på nya utemöbler då de gamla stolarna genomgått en del lagningar, men fortsätter att lossa i fogarna.

Brf Kaplanens styrelse fortbildar sig genom att gå kurser som bl.a. HSB anordnar. Har du ett förslag på utbildning eller aktivitet som kan intressera boende i Kaplanen? Meddela styrelsen på styrelsen@kaplanenmalmo.se eller tala med någon styrelserepresentant!