KaplanenNytt #18

Slutbesiktning av ventilationsarbetet planeras innan midsommar. Skorstensteamet kommer att behöva tillträde till alla lägenheter i huset vid besiktningen. Är ni inte hemma före midsommar? Kontakta styrelsen på styrelsen@kaplanenmalmo.se eller telefonnummer i trapphusen. Mer info kommer.

Äggkastning har förekommit mot huset vid åtminstone två olika tillfällen de senaste veckorna. Vi har även haft obehöriga i trädgården som uppträtt synnerligen olämpligt mot våra medlemmar. Som en första åtgärd sätter vi upp en skylt om privat område utanför trädgården samt en annan om rökning förbjuden vid källardörren. Vid källardörren kommer vi även installera en rörelsedetektor till belysningen. Skyltarna gör det tydligare att Kaplanens trädgård (till skillnad från Källängen) inte är en offentlig plats och förhoppningsvis lättare att avvisa obehöriga. Rörelsedetektorn gör det lättare att se om någon uppehåller sig vid källardörren när det är mörkt. Vi följer utvecklingen och går vidare med fler åtgärder om det krävs.

Trasiga och punkterade cyklar utanför miljöhuset kommer att flyttas ner i källaren för att ge mer plats. Vänligen kontrollera om din cykel står där. Nya utemöbler har köpts in till västra sidan av huset. Några av de gamla har vi på försök flyttat till östra sidan, till en liten berså.

Tyvärr går det inte att hyra gästlägenheten medan Skorstensteamet arbetar med rören (till omkring midsommar). Under tiden har styrelsen diskuterat förslag till förändringar av gästlägenheten. Kanske nya möbler, ommålning, ny belysning eller något annat som saknas? Vi tar tacksamt emot idéer och förslag!

Det finns ett planteringsförslag för trädgården framtaget av en landskapsarkitekt. Finns det medlemmar som är intresserade av att starta en trädgårdsgrupp? Kanske med egna planteringsidéer eller pallkragar? Kontakta styrelsen!