KaplanenNytt #24

Kaplanen har fått en ny styrelse. Kvar sedan tidigare sitter Monica Lotfinia, Peter Sevemark och Izabella Thedin Tirbal (nu som ordförande). Nya ansikten i styrelsen är Sofia Andersson, Tom Folkesson och Rasmus Thedin Tirbal.

Från och med maj får föreningen en ny fastighetsskötare. Det är SBC som tar över efter Fastighetsteamet. Vi hoppas att bytet kommer att innebära ett uppsving för både yttre och inre miljö.

För att underlätta skötseln av fastigheten är vi tacksamma om ni kontaktar styrelsen om ni upptäcker något som behöver åtgärdas, istället för att själva kontakta exempelvis hissreparatörer.

I slutet av maj skulle skulle ComHems analoga sändningar försvinna, och övergå till deras digitala. På grund av Corona har detta skjutits upp till efter sommaren. Berörda kunder ska ha informerats och har nu alltså längre tid på sig att ändra inställningarna i sin tv.

Som ni kanske har märkt har vi haft problem i miljöhuset under vintern. Vid flera tillfällen har tömning uteblivit och flera kärl har varit överfulla. Det är Stena som ansvarar för tömning och styrelsen för en dialog med dem och hoppas att detta innebär en förbättring.

I dessa Coronatider finns det många som har svårt att ta sig till affären. Framförallt gäller detta 40-talister som uppmanas till minskad kontakt med andra människor. Behöver du hjälp att handla, eller vill hjälpa dina grannar, hör av dig till styrelsen@kaplanenmalmo.se. Det är även dit ni bäst vänder er om ni vill styrelsen något.

Vi vill även påminna om att det, på grund av brandskydd, inte är tillåtet att förvara dörrmattor, barnvagnar, paraplyer och annat i trapphuset. Undantag gäller för rollatorer.